Ao finalizar estas xornadas as alumnas participantes estarán en condiciones para poder avaliar as súas fortalezas e debilidades, terán deseñado o seu modelo de negocio e coñecerán as ferramentas necesarias para poñelo e darllo a coñecer no mercado e aos posibles clientes.